Afdrukken

Bouwrijp maken terrein

Het bouwrijp maken van een terrein,Grondwerken Peys doet het voor u:

Bouwrijpmaken terein

  • verwijderen, verhakselen en afvoeren van bomen, struiken en andere begroeiïng inclusief de wortels
  • slopen en afvoeren van oude bouwwerken
  • verleggen of opnemen van ondergrondse leidingen en kabels
  • aanleggen van een rioleringssysteem
  • aanleggen van kabel- en leidingsstroken graven van wegcunetten en aanvullen met wegfunderingsmateriaal (menggranulaat en betongranulaat)
  • aanleggen van kavels en (tijdelijke) wegen
  • graven van waterpartijen
  • vlak afwerken van overige terreinen

 

Let er op dat u als eigenaar van het terrein verplicht bent om na te vragen of er een vergunning nodig is om bomen te vellen.

Heb je nog vragen ? Neem dan gerust contact met ons op.